ORGANISATIE

Het doel van M25 is om jongeren zich vrijwillig in te laten zetten voor de mens en maatschappij. Dit doen wij door mensen en organisaties te helpen bij activiteiten in Veghel, wanneer zij daar om vragen (zie ‘Hulp aanvragen en aanmelden’). Een paar voorbeelden van activiteiten: helpen bij de Krollenloop, bladeren harken op het kerkhof voor Allerzielen en rolstoelen duwen tijdens de Avondvierdaagse. Hierbij gaat het er om, dat de jongeren het echt allemaal zelf doen.                      

M25 heeft een eigen bestuur.  Daarin hebben een aantal jongeren hun eigen taken (zie ‘Bestuur’).

M25 Veghel is dus echt voor en door jongeren. Zelfs het logo hebben we zelf ontworpen. De (volwassen) begeleiding is er vooral om te zorgen dat alles binnen de groep goed loopt en voor het contact met de hulpaanvragers.

M25 Veghel krijgt elk jaar veel hulpvragen binnen voor verschillende activiteiten. De jongeren mogen zelf de keuze maken bij welke activiteiten ze helpen. Er wordt wel verwacht dat ze zich per persoon  voor tenminste 5 activiteiten per jaar inzetten.

Verder worden er elk jaar een aantal leuke groepsactiviteiten georganiseerd.  Afgelopen jaar was er bijvoorbeeld een filmavond. Elk jaar wordt afgesloten met een tuinfeest. Deze groepsactiviteiten zijn verplicht.

Informatie binnen de groep wordt uitgewisseld via een groepsapp en de mail. Dit werkt praktisch en gemakkelijk.

Binnen M25 Veghel zijn, buiten een minimum aantal activiteiten, een aantal afspraken wat betreft omgang met elkaar en algemene gang van zaken (zie ‘Reglement’). Wij verwachten dat iedereen zich hier aan houdt, om een zo’n gezellig mogelijke groep te creëren en de activiteiten zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Foto's van de groepsactiviteiten